Hvem er jeg?

Mit navn er Rikke Munk Madsen, født 1973 i Frederikshavn.

Jeg er uddannet fra Aalborg Universitet med klinisk speciale og efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi 2018.

Jeg har været selvstændig psykolog siden 2012.

Som psykolog arbejder jeg ud fra et ønske om at skabe trygge rammer for terapien, hvilket jeg håber at gøre ved at vise varme, åbenhed, forståelse samt indlevelse og respekt for det menneske jeg møder i mit arbejde.

Jeg kan hjælpe dig med at finde de barrierer, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker. Gennem samtale kan du blive klogere, på de problemer, du kæmper med. Gennem de nye indsigter terapien skaber, bliver det muligt for dig at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere problemerne på. Du får gennem terapien mulighed for at se dine problematikker fra nye vinkler, så det i højere grad bliver muligt for dig at forstå dine reaktioner, træffe nye valg og opnå bedre trivsel.

Som psykolog arbejder jeg ud et ønske om at skabe trygge rammer for terapien, hvilket jeg håber at gøre ved at vise varme, åbenhed, forståelse samt indlevelse og respekt for det menneske jeg møder i mit arbejde.

Udannelsesmæssig baggrund

Jeg videreuddanner mig løbende indenfor relevante psykologiske metoder. For at opretholde kvaliteten i mit arbejde deltager jeg også i supervisionsgrupper sammen med andre psykologer og individuelt.

Kursusdeltagelse