Velkommen til min praksis i kattegatsiloen Frederikshavn

Der kan være mange grunde til at søge psykologhjælp.

Mange vil på et tidspunkt i deres liv opleve at være i en situation, hvor egne resurser og pårørendes hjælp ikke er tilstrækkeligt til at håndtere det, man oplever som vanskeligt eller sårbart. I sådan en situation kan det være relevant at opsøge en psykolog, som kan forholde sig objektivt.

Jeg kan hjælpe dig med at finde de barrierer, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker. Gennem samtale kan du blive klogere, på de problemer, du kæmper med. Gennem de nye indsigter terapien skaber, bliver det muligt for dig at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere problemerne på. Du får gennem terapien mulighed for at se dine problematikker fra nye vinkler, så det i højere grad bliver muligt for dig at forstå dine reaktioner, træffe nye valg og opnå bedre trivsel.

Som psykolog arbejder jeg ud et ønske om at skabe trygge rammer for terapien, hvilket jeg håber at gøre ved at vise varme, åbenhed, forståelse samt indlevelse og respekt for det menneske jeg møder i mit arbejde.

Jeg kan bla. hjælpe dig med

Jeg tilbyder både kortere og længerevarende terapeutiske forløb, alt efter problemstilling og ønsker.

Jeg lægger stor vægt på, at skabe en tillidsfuld relation i terapien. Det er vigtigt at du føler tryghed, for at du kan arbejde med dig selv og dine problematikker. Det at gå i terapi kræver vilje, engagement og mod.

Mit udgangspunkt for terapien er din livshistorie, samt hvordan den påvirker dig i dag. Selvom fortiden er vigtig, er det nødvendigt at se på, hvordan dine problemer kommer til udtryk i nutiden.

"LIVET FORSTÅES BAGLÆNS MEN MÅ LEVES FORLÆNS" Søren Kierkegaard 1843

Sammen undersøger vi, hvad du ønsker hjælp til, og hvordan vi i fællesskab skaber de bedste betingelser for en vellykket terapi.