Hvad kan jeg hjælpe med?

Der kan være mange grunde til at søge psykologhjælp.

Mange vil på et tidspunkt i deres liv opleve at være i en situation, hvor egne resurser og pårørendes hjælp ikke er tilstrækkeligt til at håndtere det, man oplever som vanskeligt eller sårbart. I sådan en situation kan det være relevant at opsøge en psykolog, som kan forholde sig objektivt.

Jeg kan hjælpe dig med at finde de barrierer, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker. Gennem samtale kan du blive klogere på de problemer, du kæmper med, og gennem de nye indsigter terapien skaber, bliver det muligt for dig at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere problemerne på.

Du får gennem terapien mulighed for at se dine problematikker fra nye vinkler, så det i højere grad bliver muligt for dig at forstå dine reaktioner, træffe nye valg og opnå bedre trivsel.

Terapien

Der tilbydes både kortere og længerevarende terapeutiske forløb, alt efter problemstilling og ønsker. Jeg lægger stor vægt på, at skabe en tillidsfuld relation i terapien. Det er vigtigt at du føler tryghed, for at du kan arbejde med dig selv og dine problematikker. Det at gå i terapi kræver vilje, engagement og mod.

Mit udgangspunkt for terapien er din livshistorie, samt hvordan den påvirker dig i dag. Selvom fortiden er vigtig, er det nødvendigt at se på, hvordan dine problemer kommer til udtryk i nutiden. Sammen undersøger vi, hvad du ønsker hjælp til, og hvordan vi i fællesskab skaber de bedste betingelser for en vellykket terapi.

Mulige problematikker
 • Fødselsdepression
 • Angst
 • Depression
 • Traumer
 • Stress
 • Belastningsreaktioner
 • Tab, Sorg og krise
 • Overgreb
 • Barnløshed

Typer af ydelser
 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Supervision
 • Forældrekompetenceundersøgelser
 • Børnesagkyndige undersøgelser

Tavshedspligt

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt Psykologloven, hvilket betyder, at jeg har tavshedspligt og arbejder efter særlige etiske regler.